INTENTIONEN MED FORMØDERNE

  • At skabe et stærkt fundament for workshoppen i september
  • At forbinde folk der ønsker at bidrage til fremtidens folkeskole
  • Introduktion til hvilke muligheder der ligger i at tage værtskab for meningsfulde samtaler

“FOLKESKOLEN ER BLEVET EN SMAGLØS GRYDERET”

FORMØDE AALBORG D. 31. MAJ 2011

Cafe Praksis – Ekstrakt:
# Hvilken tid er det i folkeskolen?
–    ansvarsfølelse
–    tillid til hinanden
–    samarbejde
–    på trods af…
–    folkeskolen er blevet en smagløs gryderet
–    fællesskab overfor det individuelle
–    mod til ikke at lade sig stoppe
–    bruge samtale metoder i undervisningen som er med til at styrke fællesskabet og fagfaglighed
–    benytte den åbenhed over for forandring til at skabe en mere lærende skole NU!
–    Der er udfordringer som vi skal løse sammen gennem refleksion og dermed skabe mulighderne
–    Hvad er demokratisk dannelse?
–    Hvad er faglighed?
–    Hvordan måler man dannelse og faglighed og kan de læres i samspil?
–    Lyst til at lære og være
–    Involvering af medarbejdere og ansvar


#Muligheder ved at sætte den 4-foldige praksis i spil
–    forståelse og lyst til mangfoldighed og bredere forståelse for mangfoldig læring
–    vigtigheden af spørgsmål
–    visuel inklusion
–    fælles refleksion
–    gentagelser af essensen
–    vigtige samtaler om nødvendige ting
–    man kan ikke undgå at blive inkluderet, ansvar og engagement, glæden ved at lære.
–    Læreren skal starte med sig selv
–    Bevidsthed om sin rolle som lærer
–    Hvordan gør jeg med mine børn (AoH i praksis), fællesskab, ansvarsfølelse, føle sig værdsat


“FEEL FREE TO FUCK UP”

FORMØDE ÅRHUS D. 30. MAJ 2011

Café Praksis – Ekstrakt:

#Hvilken tid er det i folkeskolen:
–    hvordan lytter man til den tavse
–    at være i en skole hvor fællesskaber og relationer er fundamentale for læring
–    feel free to fuck up – yes jeg har fejlet
–    finde ud af hvad eg er god til
–    finde ud af hvordan jeg lærer bedst
–    finde ud af hvordan jeg kobler mig til ressourcer
–    finde ud af hvordan jeg lader ”plejer” være
–    ”Helhed” skolen skal være en naturlig del af livet
–    Brydningstid: ”Nye tanker, metoder og krav lever i et gammelt system, men der er råderum -> muligheder
–    hvordan kan man i en form for systemisk tænkning love at tænke ud af systemet?

#Muligheder ved at sætte den 4-foldige praksis i spil:
–    procesdidaktik: fokus på proces bliver en integreret del af undervisningen
–    inklusion
–    sikre gode trygge rammer for de nye elever
–    5 fingerplan
–    sikre alle har en plads i fællesskabet

“KAN KLASSEN REPRÆSENTERE SAMFUNDET?”

FORMØDE KØBENHAVN D. 28. APRIL 2011

Blågård Skole lagde lokaler til formødet i København. Her kan du se billeder fra mødet samt få indsigt i nogle af de temaer, der var i spil.

Café Praksis – Ekstrakt
#Hvilken tid er det i folkeskolen?
– Innovation kan ikke være ekstra – Det skal integreres.
– “Dannelse” er det der er tilbage, når man har glemt hvad man har lært
– Relationer som platform for faglighed
– Samarbejde på tværs (skole, SFO, Hjem med barnet i midten)
– Vilje til det bedre
– Hvordan får vi forældrene til at få ejerskab for folkeskolen
– Kontrast mellem kontrol og kreativitet som drivkraft
– Man kan bygge læhegn eller vindmøller når det blæser

#Hvilken forskel kunne det gøre at sætte den “4foldige praksis” i spil i hverdagen?
– Det fælles bliver større end individet – Individet vokser i fællesskabet.
– Ejerskab
– Rammesætning
– Mod til at samskabe det nye
– Åbent læringsrum
– Elevernes intelligens kommer i spil
– Tydeliggørelse af den enkeltes evne
– Tillidsrum ml. lærere, elever, pædagoger, forældre, bedsteforældre.

Reklamer