Archives for category: Uncategorized

Her kan du få indblik i deltagernes refleksioner fra træningen samt mærke stemningen fra de 3 dage.

Reklamer

Efter workshoppen har vi sendt nogle spørgsmål ud til udvalgte deltagere omkring hvilke potentialer de ser i at bruge metoderne fra Art of Hosting indenfor folkeskolen. På tegningen herover ses nogle af udtalelserne.

 

 

“DOJO” er det japanske udtryk for “stedet, hvor vi mødes og praktiserer”. Dvs. et trygt forum, hvor man kan fordybe sig i metoder og lærer fra hinandens erfaringer. Deltagere fra workshoppen i september afholdt d. 12 oktober deres første Dojo på Gl. Hasserisskole. Her er et indblik i, hvad der var på dagsordenen:

“Vi tjekkede ind med, hvilke tanker vi har gjort os ifm. AOH siden sidst, og hvordan vi har benyttet metoderne i undervisningen mm. Det blev tydeligt for os, at AOH nu kan ses og mærkes på skolen. Metoderne inddrages i den daglige undervisning, som optakt til tværsuger og til forældremøder. Der er opstået en bevidsthed om retorikken, som er blevet mere anerkendende. F.eks. er vi blevet bedre til at bruge udtryk som involvere/invitere i stedet for tvinges til/ fastholdes. Der er kommet mere fokus på løbende målfastsættelse og evaluering vha. det grafiske samt en øget bevidsthed om at involvere elever i alle faser af undervisningen. Desuden praktiseres “space and beauty” * i højere grad. Den visuelle høst er ligeledes blevet en naturlig del af undervisningen. Rundt omkring på skolen hænger visuelle årsplaner, ugeplaner, evalueringer og et par kolleger har planer om at visualisere metoderne fra AOH, når Nanna Frank afholder kursus i grafisk facilitering  d. 15. november på Gl. Hasseris Skole. Det er fortsat en udfordring at få formidlet vores erfaringer til resten af skolen, men vi har valgt at praktisere metoderne og håber, at en visualisering senere kan benyttes til formidling på f.eks. afdelingsmøder.” – Ninna Wedendahl

*Praktisering af “space and beauty” betyder, at det fysiske læringsmiljø/arbejdsmiljø er indbydende og inspirerende og vægtes på lige fod med indholdet i undervisning samt arbejdsopgaver.


Her er resultatet af den visuelle høst fra 3 dages Art of Hosting træning med fokus på Fremtidens Folkeskole.

Tredjedagen stod i forandringens tegn. Det var tid til de samtaler der fører til handling, for uden handling,  ingen forandring.

Det blev blandt andet gjort med denne pro-action café som Katarina fra Charlotte kvarteret faciliterede for første gang.

 

Deltagerne undersøgte lederskab og samarbejde og oplevede udfordringerne på egen krop

 

Hvilke ting er vigtige at have for øje når man samarbejder?

 

Følgende billeder er fra andendagen på workshoppen, hvor deltagerne fik mulighed for at gå i dybden med forskellige metoder og værktøjer, historiefortællingens kunst, samt tid til at gå i dybden med deres eget personlige lederskab.

Morgen aikido før der tages hul på dagens program.

Der produceres dagligt ca. 6 meters “visuel høst” på workshoppen. Her er Nanna og Marianne i fuld sving.

Anders og Thor fortæller historie om beboerindragende projekter i Charlottekvarteret, Høje Taastrup.

 

Monica og Toke holder teoretisk oplæg om komplekse systemer og systemisk tænkning.

 

Gitte fra Charlottekvarteret i Høje Taastrup tager åbner en “Open Space” Café omkring ejerskab og ansvar.

 

Dagen afsluttes med et tilbageblik på dagens høst og højdepunkter, mens elevrødderne Petra og Cathrine slapper den i en fatboy.

Så er der kun en uges tid til at workshoppen løber af staben i Aalborg. Lige nu er hosting teamet i gang med de sidste forberedelser og glæder sig rigtig meget til, at vi alle skal mødes.

For at workshoppen bliver så relevant som muligt for deltagerne, har de fået tilsendt 3 spørgsmål, som de skal besvare forud for workshoppen.

  • Hvorfor har du valgt at deltage i Art fo Hosting træningen “Fremtidens folkeskole”?
  • Hvad kunne du tænke dig at få ud af at deltage?
  • Hvordan håber du træningen kan bidrage til dit fremtidige arbejde?

Med udgangspunkt i teorierne og metoderne bag Art of Hosting samt deltagernes svar designes de 3 dage af facilitatorerne.

Her finder du arbejdsbogen (Workbook Aalborg sep 2011.) , der indeholder teorierne og metoderne som Art of Hosting workshoppen bygges op omkring. Bagerst i bogen er der en ressourceliste med henvisninger til litteratur og links, hvor du kan finde mere inspiration og fordybe dig.

Under linket workshop materiale gemmer sig et par artiker til inspiration. Har du materiale, der kunne være relevant, og som du ønsker at dele, er du  meget velkommen til at sende det til http://www.underombygning@gmail.com, så lægger vi det gerne op.

God fornøjelse med læsningen

Tilmelding sker ved at trykke på følgende link:
http://www.ucn.dk/Forside/Efter-_og_videreuddannelse/Workshops/Art_of_Hosting_-_Fremtidens_Folkeskole.aspx

Du føres videre til et nyt vindue på UCNs hjemmeside, hvor du til højre finder knappen “tilmeld dig her”. Tryk på den og udfyld oplysningerne. Vi glæder os til at se dig!