“ART OF HOSTING” (kunsten at tage værtskab)

Hør Toke Paludan Møller fortælle om “Art of Hosting” ved at  klikke her.

RAMMEN

En “Art of Hosting” workshop er bygget op af 3 elementer:

  • PRÆSENTATION AF VÆRKTØJ, METODER OG TEORI
  • TRÆNING I AT KUNNE BRUGE METODER OG VÆRKTØJ
  • STRATEGISKE SAMTALER OM TEMAER SOM DELTAGERNE BRINGER I SPIL

DEN 4 FOLDIGE PRAKSIS:

Den 4 foldige praksis er hjørnestenene i Art of Hosting

  • At kunne lede sig selv og andre
  • At være en god deltager
  • At have mod til at stå frem og tage ansvar
  • At kunne samskabe

METODER

Metoderne som workshoppen er bygget op omkring er baseret på antagelsen om at meningsfulde strategiske samtaler er essentielle til at skabe bæredygtige forandringer i den verden vi lever i. Du kan blive linket til hjemmesider, der beskriver metoderne yderligere ved at klikke på dem.

Herunder beskrives 3 af metoderne som i vil stifte bekendtskab med og trænes i at facilitere under workshoppen til september

CAFE PRAKSIS
Hvad er det? Café praksis er allerede blevet introduceret og afprøvet ved formøderne. Det er en metode hvor den kollektive intelligens bliver synlig og hvor individet bliver bevidst om hvor meget visdom der kan opstå ved blot at dele erfaringer, viden og drømme omkring en fælles interesse.
Samtalerne foregår i mindre grupper og deltagerne rokere mellem grupperne hvorved viden og input fra de forskellige grupper blandes og nye ideer opstår.
Hvornår bruges det? Café praksis kan bruges i mange sammenhænge men er især godt til at kortlægge udfordringer og muligheder omkring et givent emne og åbne op for nye  ideer og potentialer.
OPEN SPACE
Hvad er det? I Open Space er det deltagerne selv der byder ind med emner og spørgsmål. Du annoncerer dit emne på “markedspladsen” og er derefter vært for samtalen med de deltagere som føler sig draget af dit emne.
Hvornår bruges det? Formålet med Open Space er at give deltagerne mulighed for at gå i dybden med vigtige emner og spørgsmål. Metoden bruges især til at udforske og finde løsninger på professionelle og samfundsmæssige udfordringer.
PRO ACTION CAFE
Hvad er det? I en Pro Action Café for deltagerne mulighed for at få guidance fra 3 hold af coaches på en given ide eller projekt. De deltagere som ikke selv har et projekt oplever hvor værdifuldt og læringsrigt det kan være at engagere sig 100% i et andet menneskes ide for en kort stund.
Hvornår bruges det? Pro Action Café er et fantastisk værktøj til at få sparring og finde retning på en konkret ide eller et projekt. Projekt holderen opnår klarhed og tillid til ideen som ofte er den nødvendige support til at bringe en ide til virkelighed.

Workshoppen i “Art of Hosting” d 15-17 september vil forgå på dansk. Alt “Art of Hosting” materiale er dog på engelsk, så da vi har hentet oplysningerne her fra “Art Of Hostings” hjemmeside, håber vi du bærer over med den manglende oversættelse.

THE PURPOSE OF “ART OF HOSTING

• To connect and align our inner and outer worlds, remembering what we hold and having the courage to act wisely

• To create a container for emergence: practicing leading from the “field”

• To be in a safe space, to learn to be together in the best possible way

• To appreciate that being afraid, is part of the journey and so gain the courage to travel through the fear

• To host with a consciousness so people will be together in an authentic way

Læs mere på Art Of Hostings hjemmeside her

Du kan se det internationale Art of Hosting netværk her

Reklamer