“DOJO” er det japanske udtryk for “stedet, hvor vi mødes og praktiserer”. Dvs. et trygt forum, hvor man kan fordybe sig i metoder og lærer fra hinandens erfaringer. Deltagere fra workshoppen i september afholdt d. 12 oktober deres første Dojo på Gl. Hasserisskole. Her er et indblik i, hvad der var på dagsordenen:

“Vi tjekkede ind med, hvilke tanker vi har gjort os ifm. AOH siden sidst, og hvordan vi har benyttet metoderne i undervisningen mm. Det blev tydeligt for os, at AOH nu kan ses og mærkes på skolen. Metoderne inddrages i den daglige undervisning, som optakt til tværsuger og til forældremøder. Der er opstået en bevidsthed om retorikken, som er blevet mere anerkendende. F.eks. er vi blevet bedre til at bruge udtryk som involvere/invitere i stedet for tvinges til/ fastholdes. Der er kommet mere fokus på løbende målfastsættelse og evaluering vha. det grafiske samt en øget bevidsthed om at involvere elever i alle faser af undervisningen. Desuden praktiseres “space and beauty” * i højere grad. Den visuelle høst er ligeledes blevet en naturlig del af undervisningen. Rundt omkring på skolen hænger visuelle årsplaner, ugeplaner, evalueringer og et par kolleger har planer om at visualisere metoderne fra AOH, når Nanna Frank afholder kursus i grafisk facilitering  d. 15. november på Gl. Hasseris Skole. Det er fortsat en udfordring at få formidlet vores erfaringer til resten af skolen, men vi har valgt at praktisere metoderne og håber, at en visualisering senere kan benyttes til formidling på f.eks. afdelingsmøder.” – Ninna Wedendahl

*Praktisering af “space and beauty” betyder, at det fysiske læringsmiljø/arbejdsmiljø er indbydende og inspirerende og vægtes på lige fod med indholdet i undervisning samt arbejdsopgaver.


Reklamer